Andero Teras

Meeskonna- ja juhtimiskoolitaja, psühholoog.

Enam kui 12 aastat kogemust juhtidele ja spetsialistidele suunatud organisatsioonisiseste koolituste, psühholoogilise nõustamise, arenguprogrammide ning konsultatsioonide pakkumisel.

Haridus ja kogemus

Andero erialane pädevus toetub psühholoogia magistrikraadile Tartu Ülikoolist. Organisatsioonidele pakutavate teadmiste ajakohasust ja kvaliteeti aitab tõsta Tartu Ülikooli psühholoogia doktoriastmes valdkonna uurimine ning õppejõuna loengute ja seminaride pidamine psühholoogia instituudis. Lisaks Tartu Ülikoolile on ta täiendanud enda psühholoogia alaseid teadmisi ja kogemusi Soome ja Ameerika Ühendriikide ülikoolides.

Rahvusvahelist mõõdet ning kogemust igapäevatöösse annab juurde Suurbritannia, Rootsi, India, Ameerika Ühendriikide, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Ladina-Ameerika, Bulgaaria juhtide ja meeskondade koolitamine.

Lisaks sisekoolituste läbiviimisele on Andero Teras ka hinnatud avalik esineja Eesti suurematel konverentsidel. Valitud esinemised:

  • Eesti Ehituskonverents 2022
  • Koolituskonverents 2023
  • Personalitöö Aastakonverents 2023
  • EHRS Summit 2023
  • Pärnu Finantskonverents 2023
  • Teeninduskonverents 2023
  • Haridustreff 2023
  • Pärnu Tarneahelakonverents 2023
  • IT-juhtimise aastakonverents 2023

Andero koolitustel on kõrge töötempo

Osalejad toovad tihti tagasisides välja, et lisaks soovitustele, nõuannetele ja tehnikatele seisnes oluline lisandväärtus selles, kuidas koolitaja selgitas, põhjendas ja kui süvitsi ent haaravalt käsitles temaatikat.

Andero ise on siinkohal öelnud: “…küla peal räägitakse, et minu koolitused on olemuselt nõudlikud. Mulle selline hinnang meeldib, kuna koolituste eesmärk ei peaks olema ainult inspireerida muutusteks või olla ‘ülipraktiline tööriistakast’. Inimestel tekib püsivam motivatsioon tegeleda oma küsimustega ja paremad lahendused, kui nad saavad aru, kuidas ja miks mõni asi meie käitumises ja mõtlemises töötab. Ja eks ma muidugi aktiivselt püüan tajuda, mis on grupi ootus ning mängin nii erutavate näidete kui ka praktiliste soovituste nimekirja pikkusega – see teeb töö põnevaks.”

Koolitusteemad, milles enam kui 12 aastaga on kogunenud laiapõhjaline ettevalmistus, kogemus ja palju näiteid, keerlevad neuropsühholoogia, juhtimispsühholoogia, vaimse tervise ja psühholoogilise heaolu, organisatsiooni- ja tööpsühholoogia ümber.

Igapäevaselt tegeleb Andero ka praktilise psühholoogilise nõustamisega ning osaleb rahvusvahelistel psühholoogia konverentsidel nii enesetäienduse kui ka ettekande formaadis.

© 2023 Mõttemaru | veebilehe tegemine vvunk