Andero Teras

Meeskonna- ja juhtimiskoolitaja, psühholoog.

Enam kui 12 aastat kogemust juhtidele ja spetsialistidele suunatud organisatsioonisiseste koolituste, psühholoogilise nõustamise, arenguprogrammide ning konsultatsioonide pakkumisel.

Andero Teras on psühholoog ja koolitaja. Mõttemaru koolitus- ja nõustamiskeskuse juhina on ta enam kui 12 aasta jooksul on erinevatel psühholoogia alastel teemadel pakkunud juhtidele ja spetsialistidele ettevõttesiseseid koolitusi, psühholoogilist nõustamist, arenguprogramme ning konsultatsioone.

Haridus ja kogemus

Andero erialane pädevus toetub psühholoogia magistrikraadile Tartu Ülikoolist. Organisatsioonidele pakutavate teadmiste ajakohasust ja kvaliteeti aitab tõsta Tartu Ülikooli psühholoogia doktoriastmes valdkonna uurimine ning õppejõuna loengute ja seminaride pidamine psühholoogia instituudis. Lisaks Tartu Ülikoolile on ta täiendanud enda psühholoogia alaseid teadmisi ja kogemusi Soome ja Ameerika Ühendriikide ülikoolides.

Lisaks sisekoolituste läbiviimisele on Andero Teras ka hinnatud avalik esineja Eesti suurematel konverentsidel. Valitud esinemised: Tark Tööstus 2022, Tarneahela Konverents 2022, Palga Päev 2022, Eesti Raamatupidamiskonverents 2022, Eesti Taristuehituse Konverents 2022, Koolituskonverents 2023, Praktiline Bürootöö Konverents 2022.

Andero koolitustel on kõrge töötempo

Osalejad toovad tihti tagasisides välja, et lisaks soovitustele, nõuannetele ja tehnikatele seisnes oluline lisandväärtus selles, kuidas koolitaja selgitas, põhjendas ja kui süvitsi ent haaravalt käsitles temaatikat.

Andero ise on siinkohal öelnud: “…küla peal räägitakse, et minu koolitused on olemuselt nõudlikud. Mulle selline hinnang meeldib, kuna koolituste eesmärk ei peaks olema ainult inspireerida muutusteks või olla ‘ülipraktiline tööriistakast’. Inimestel tekib püsivam motivatsioon tegeleda oma küsimustega ja paremad lahendused, kui nad saavad aru, kuidas ja miks mõni asi meie käitumises ja mõtlemises töötab. Ja eks ma muidugi aktiivselt püüan tajuda, mis on grupi ootus ning mängin nii erutavate näidete kui ka praktiliste soovituste nimekirja pikkusega – see teeb töö põnevaks.”

Koolitusteemad, milles enam kui 12 aastaga on kogunenud laiapõhjaline ettevalmistus, kogemus ja palju näiteid, keerlevad neuropsühholoogia, juhtimispsühholoogia, vaimse tervise ja psühholoogilise heaolu, organisatsiooni- ja tööpsühholoogia ümber.

Igapäevaselt tegeleb Andero ka praktilise psühholoogilise nõustamisega ning osaleb rahvusvahelistel psühholoogia konverentsidel nii enesetäienduse kui ka ettekande formaadis.

© 2022 Mõttemaru | veebilehe tegemine vvunk