Juhtkonna Koosolek 2022

Eesti haridusasutuste direktoritele, õppejuhtidele ja juhtkonnaliikmetele suunatud töine ja tempokas koolituspäev.

Fookusesse võetakse teemad, mis kriiside ajal on juhtkonna töölauale kuhjunud ning asutuse töökorralduses põhjustanud või ähvardavad põhjustada tõrkeid.

Lahendusi, nõuandeid ja praktilisi soovitusi otsime erinevatest tõenduspõhise psühholoogia valdkondadest, mille ümber ehitame elulise ja juhtumitel põhineva teemakäsitluse.

Tutvu programmiga allpool
Meeskonnakoolitused ja organisatsioonipsühholoogia - Mõttemaru

Programm

Koolituspäev koosneb kolmest suuremast teemast. Registreerimine lehekülje lõpus.

1. Vastutusest tingitud pingeseisundid haridusjuhi töös

Teemaplokk on ajendatud arvukatest vestlustest haridusjuhtidega, mille defineeriv näide on ühe haridusjuhi sõnad:

Kriisis oleme seisnud oma õpetajate, laste, isegi lapsevanemate heaolu eest. See on olnud kuidagi loogiline ja siiralt tehtud töö. Ei osanud aga ette näha, et kriis nii kaua kestab ja neid aina juurde tuleb. Igasugused – peamiselt psühholoogilised – ressursid on lõppemas, mõnel juhul isegi lõppenud. Sellises olukorras tahaks, et keegi just juhi tasandil arutleks vaimse tervise hoidmise praktikaid. Ei tahaks üldse kurta, aga juhina on see kõik natukene teistmoodi ja mingi hetk oleme tundnud end üksi.

 • Psühholoogilised tehnikad: mida teha, et töömõtetest ei saaks muremõtted?
 • Läbipõlemine: kuidas vaimne kurnatus ennast juhi töös süstemaatiliselt üles ehitab?
 • Töövõimetus vs töösooritus: soovituste nimekiri, mida muuta oma tööalastes harjumustes.
 • Enesejuhtimine kõrgete nõudmiste keskel: mida teha, et pingetel ei oleks laastav mõju psühholoogilisele tervisele?

2. Juhtimispsühholoogia haridusasutuse töökorralduses

Koolitusteema raames analüüsime aktuaalseid juhtimisküsimusi juhtkonna töölaual. Olulisel kohal siin teemaplokis on selgituste ja teadmiste pakkumine, kuidas erinevad probleemid tekivad ning kuidas neile lahendusi leida.

 • Motivatsioon: kuidas motiveerida vs tekitada töötajates initsiatiivi leida ise motivatsiooni?
 • Uus negatiivne trend – ärevus ja ärevushäire: kuidas tagada õppe- ja töökeskkonna toimimine?
 • Erimeelsused, vastutöötamine või rahulolematus: kuidas murda tõrksust inimpsüühikas?
 • Kollektiivne läbipõlemine: kuidas suurendada õpetajates koostööd ja üksteise hoidmist?

3. Töö- ja organisatsioonipsühholoogia haridusasutuses

Koolituspäeva jooksul teeme ka erinevaid teemapõikeid ja -arendusi juhtumitesse, mis ühest küljest lisavad tõenduspõhisele lähenemisele head praktikat ning teisest küljest pakuvad võimaluse saada juurde mõtteid ja lahendusi, mille rakendamisel võib õppeaasta jooksul ära jääda nii mõnigi terav probleem.

 • Kommunikatsioon ja tagasiside: millised neuropsühholoogia teadmised aitavad tagada tööalase heaolu?
 • Suhtlemine ja tunnustamine: soovitused, nipid ja võimalused edendada haridusasutuse psühhokliimat.
 • Tööstress ja ennetus: käsitleme kohati šokeerivaid näiteid ja teadmisi, millest tavaliselt koolitustel ei jõuta rääkida. Tegemist ei ole klassikalise võitle-või-põgene tüüpi teemaarendusega.

Oodata on kõrge töötempo ning infotiheda teemakäsitlusega koolitusprogrammi, mis aitab lahti mõtestada tekkinud probleemkohti või hoida haridusasutuse läbi õppeaasta hea ja stabiilse töökeskkonnana.

Koolituspäeva lisainformatsioon

Toimumiskoht ja kuupäev

8. november 2022 Tartu. Asukoht: Vspa hotelli konverentsikeskus, aadressil Riia 2, Tartu.

11. november 2022 Tallinn. Asukoht: Hestia Hotell Euroopa konverentsikeskus, aadressil Paadi 5, Tallinn.

 

Koolituspäeva maksumus

Registreerimisel septembris

1 osaleja hind 179 eurot + km

2 osalejat samast asutusest 159 eurot + km osaleja kohta

Koolituspäeva hind alates 1. oktoober 2022

199 eurot + km osaleja kohta

2 osalejat samast asutusest 159 eurot + km osaleja kohta

Koolituspäeva ajakava

9:30 – 10:00 hommikukohv ja registreerimine

10:00 – 12:00 koolituse I osa

12:00 – 13:00 lõunapaus koos lõunasöögiga

13:00 – 14:30 koolituse II osa

14:30 – 15:00 kohvipaus

15:00 – 16:30 koolituse III osa

Soovid pidada Juhtkonna Koosolekut oma maakonna/võrgustiku inimestega?

Väga hea mõte! Võtke julgelt ühendust, täpsustage orienteeruv grupi suurus ja arutame võimalusi. Mõttemaru poolt pakutavad lisaboonused:

1. Võimalus teostada üritus endale sobival kuupäeval või ajaraamis.

2. Teha ettepanekuid programmis olevate teemade muutmiseks lähtuvalt aktuaalsetest ja personaalsetest küsimustest.

3. Teeme eripakkumise.

Koolitaja: Andero Teras

Andero Teras on haridusasutuste koolitaja ja psühholoog. Enam kui 12 aasta jooksul on Andero Mõttemaru koolituskeskuses korraldanud ja viinud läbi koolitusi enam kui 4000 õpetajale ja mitmesajale haridusasutusele. Andero erialane pädevus toetub psühholoogia magistrikraadile Tartu Ülikoolist. Pakutavate teadmiste ajakohasust ja kvaliteeti aitab tõsta Tartu Ülikooli psühholoogia doktoriastmes valdkonna uurimine ning õppejõuna loengute ja seminaride pidamine psühholoogia instituudis. Lisaks Tartu Ülikoolile on ta täiendanud enda psühholoogia alaseid teadmisi ja kogemusi Soome ja Ameerika Ühendriikide ülikoolides.

Lisaks sisekoolituste läbiviimisele on Andero Teras ka hinnatud avalik esineja Eesti suurematel konverentsidel. Valitud esinemised: Tark Tööstus 2022, Tarneahela Konverents 2022, Palga Päev 2022, Eesti Raamatupidamiskonverents 2022, Eesti Taristuehituse Konverents 2022, Koolituskonverents 2023, Praktiline Bürootöö Konverents 2022. Igapäevaselt tegeleb Andero ka praktilise psühholoogilise nõustamisega ning osaleb rahvusvahelistel psühholoogia konverentsidel nii enesetäienduse kui ka ettekande formaadis.

Registreerimistingimused

Koolituspäeval osalemise eeltingimuseks on OÜ Mõttemaru poolt väljastatud arve õigeaegne tasumine. Koolituspäeval osalemisest on võimalik loobuda ning osalustasu tagastatakse, kui sellest on teavitatud kirjalikult kuni 7 päeva enne koolituse toimumise kuupäeva e-posti aadressil andero@mottemaru.com.

Osaluse tühistamine 6 – 3 päeva enne ürituse toimumist pakutakse osalejale võimalust: (1) kanda oma osalustasu täies mahus üle muule koolitusele/sisekoolitusele; (2) asendada oma osalus teise isiku osalemisega; või (3) tagastatakse 50% osalustasust.

Osaluse tühistamine vähem kui 3 päeva enne ürituse toimumist pakutakse osalejale võimalust: (1) kanda oma osalustasu täies mahus üle muule koolitusele/sisekoolitusele; või (2) asendada oma osalus teise isiku osalemisega.

COVID-19: koolituse korraldamise ja läbiviimise jooksul järgitakse kõiki sel ajal kehtivaid võimalikke riiklikke piiranguid.

Osaleja kindlustuskaitse tulenevalt COVID-19 piirangutest: kui üritust ei ole võimalik korraldada selleks ettenähtud kuupäeval lähtuvalt riiklikest COVID-19 piirangutest, määrab korraldaja koolituse toimumiseks uue kuupäeva ning pakub osalejale võimalust osaleda nimetatud kuupäeval. Osalejal jääb õigus saada tagasi koolituse tasu 100% või kanda oma osalustasu täies mahus üle muule koolitusele/sisekoolitusele. Osaleja haigestumisel (sh covid-19) kehtivad üleval nimetatud tingimused.

Registreeri koolitusele  Soovin osaleda koolitusel:

  © 2022 Mõttemaru | veebilehe tegemine vvunk