Juhtimiskoolitused ja -psühholoogia

Mõttemaru juhtimiskoolitusi iseloomustab kõrgendatud tähelepanu pööramine psühholoogiast lähtuvate strateegiate, tööriistade ja metoodikate praktilisele kasutamisele juhi töös.

Tutvu teemadega allpool
Juhtimiskoolitused ja -psühholoogia - Mõttemaru -Andero Teras

“Paljud juhid annavad meile sageli sisendiks, et erinevaid juhtimiskoolitusi ja -õpet on saadud, kuid igapäevatöös ainult hea teooria lihtsalt ei tööta. Seejuures tajutakse, et inimese käitumis- ja mõtlemispsühholoogia on just see eluline komponent, mis aitaks edendada tööprotsesse või lahendada juhtimisalaseid küsimusi.”

Kuidas on Mõttemaru juhtimiskoolitused üles ehitatud?

Kõigi juhtimispsühholoogia koolitusprogrammide vundamendiks on teemaplokk

Psüühilised protsessid töökeskkonnas: miks inimene käitub ja mõtleb nii nagu ta seda teeb?

Nimetatud teemaploki peale ehitame allpool toodud loetelust või vastavalt tellija soovidele üles konkreetsema koolitussuuna, kus seome omavahel tervikuks inimpsühholoogia ning selle seosed ja võimalused ettevõttes esinevate töötajatega seotud murede lahendamiseks. Soovitud koolituskava koostamiseks konsulteerime eelnevalt tellijaga, kelle soove arvestades pakume koolitusprogrammi, millest on ka päriselus kasu.

Mõttemaru juhtimiskoolitused on suunatud eelkõige inimestele, kelle ülesandeks on juhtida ja kaasata töötajaid või vastutada töötajate käekäigu eest asutuses.

Millised juhtimispsühholoogia koolitussuundi Mõttemaru pakub?

Muutuste juhtimine

Muutuste läbiviimine on vajalik samm asutuse arengus. Paberil häid tulevikuperspektiive näitav muutuste läbiviimiskava võib praktikas tekitada töötajate töös rahulolematust või stressi. Muudatuste juhtimise psühholoogia koolitusel saavad juhid aru, kuidas aju töötleb muutuste protsessi ning kuidas seeläbi algatada ja viia läbi muutusi, et töötajad tuleksid nendega kaasa.

Meeskonna juhtimine ja koostöö

Koolitus lähtub rakendulikust isiksuse- ja käitumispsühholoogiast, mis aitab aru saada, kuidas tekib koostööle orienteeritud meeskond ja töökeskkond. Olulise lisandväärtusena vaatame üle müüdid inimtüüpidest ja meeskonnarollidest, millel teaduslik alus puudub ega pruugi töökeskkonnas üldse töötada.

Vastutöötamine või rahulolematus töökeskkonnas

Töökeskkonnas võib ette tulla vastandumist juhtimistasandi ja personali vahel või töötajate vahel. Koolitusel analüüsime, kuidas tõrksus inimpsüühikas ennast üles ehitab ja milliste meetoditega võtta suund stabiilsuse loomise poole töökeskkonnas ja personali juhtimises.

Töötajate motiveerimine ja motivatsiooni loomine

Motivatsioon on üks vanimaid teemasid koolitusvaldkonnas ning hakanud kohati elama oma müstilist elu. Psühholoogiliselt on aga motivatsioon ja selle loomine üks tehniline oskus, mille nimel saab asutuses palju tööd ära teha. Lisaks pakume siin koolitusel teadmisi, kuidas luua tähendust oma tööle, mis toetab asutuse äritegevust ning kuidas võiks ettevõttes toimuda mitte-rahaline motiveerimine.

Kes on juhi juht?

Teemavaldkond on suunatud juhtidele, kes soovivad läbida professionaalse enesearengu ning tõsta oma eneseteadlikkust inimeste juhina. Näiteks tuleb see kasuks oluliste otsuste tegemisel keerulistes situatsioonides, kus ühest küljest tuleks olla kehtestav, kuid samas olla arvestav ja emotsionaalselt paindlik. Koolitusel kasutame nõustamispsühholoogia praktikaid.

Vastutusest tingitud pingeseisundid juhi töös

Koolitusel võtame ette vaimse tervise temaatika juhi tööspetsiifikas. Tihti ei saa muuta asjaolu, et töö on nõudlik, vastutusrikas ja pingeline. Läbi psühholoogiliste protsesside selgituste ja arvukate praktiliste soovituste näitame, kuidas hoida pinged lahus laastavatest tagajärgedest vaimsele tervisele ning sekkuda ülekoormuse, läbipõlemise, kurnatuse või isegi tõsisemate häirete tekkimisse.

Tavapärasele koolitusformaadile lisaks pakume järgmisi organisatsiooni arendusteenuseid:

  • Käitumis- ja mõjutamispsühholoogiast lähtuv juhtimisstrateegiate või hetkeolukorra analüüs asutuses. Soovitused või ettepanekud muudatuste tegemiseks strateegilises juhtimises.
  • Võtmeisikute nõustamisseansid tööalaste küsimuste lahendamises.
  • Personaalne coaching juhi toetamiseks ja muutuste juhtimise elluviimiseks.
  • Kovisioon ja grupinõustamine  juhtimistasandile tsentraaselt töökeskkonna küsimustega tegelemiseks.

Tutvu kindlasti juhtimisteemadega lähedalt seotud meeskonnakoolituste ja vaimse tervise valdkonna koolitustega. Seal on hulk olulisi teemasid, mida juhid on kõrgelt hinnanud ja millest koos oma töötajatega kasu saanud!

© 2023 Mõttemaru | kodulehe tegemine vvunk