Eesti huvijuhtide ja õpetajate sügisseminar: “Kuhu kaob huvi?”

Eesti huvijuhtidele ja õpetajatele suunatud töine ja inforohke koolitus.

Lahendusi, nõuandeid ja praktilisi soovitusi otsime erinevatest tõenduspõhise psühholoogia valdkondadest, mille ümber ehitame elulise ja juhtumitel põhineva teemakäsitluse.

Tutvu programmiga allpool
Meeskonnakoolitused ja organisatsioonipsühholoogia - Mõttemaru

Programm

Koolituspäev koosneb kahest suuremast sisutihedast teemast. Registreerimine lehekülje lõpus.

1.Käitumis- ja neuropsühholoogia: huvijuhi ja õpetaja tööriistad

Misasi see müstiline motivatsioon ja huvi puudumine tegelikult on? Laste – aga ka kolleegide ja lastevanemate – initsiatiiv ei ole tegelikult kuhugi kadunud. Pigem on küsimus selles, mis selle mõjule pääsemist täna takistab. Samas, õigel ajal mitte sekkudes võib sellest kujuneda aga tõsisem probleem psüühikas, heaolus ja käitumises. Kaasaegsete teadmiste ja ametialase mõjuga saab siinkohal palju oma kogukonna heaks ära teha.

 • Ajukeemia: läbi milliste soovituste aidata lastel ja noortel enda jaoks motiveerivamaid valikuid teha?
 • Mida vajab lapse või nooruki aju, et edukalt täita püstitatud eesmärke?
 • Mida huvijuhi ja õpetajana soovitada või ette võtta kooli/lasteaia keskkonnas, et tekiks initsiatiiv?
 • Kuidas tekib püsimatus või impulsiivsus? Mida see veel võib tähendada?
 • Miks on noorukid haavatavad meeleoluhäiretele või erinevatele psühhiaatrilistele probleemidele?
 • Väikelaste psühholoogilised probleemid vs huvi puudumine.
 • Kuidas süütust motivatsiooniküsimusest võib kujuneda tõsisem probleem? Mida ohuteguritena märgata.
 • Selgitused ja elulised näited. Kuidas töötab psüühika? Koostööle orienteeritud keskkonna ülesehitamine.

2. Enda huvide juhtimine ja psühholoogiline enesehoid

Projektide, õppetundide või ürituste juhtimine on vastutus, mis paramatult väsitab. Õppeaasta jooksul võivad hakata asjad kuhjuma ning nende alt välja pääsemine on emotsionaalselt kurnav. Mõnikord on raske muuta asjaolu, et tööülesanded on nõudlikud või töömaht kasvanud üle pea, kuid tõenduspõhine psühholoogia võib siinkohal pakkuda hulk soovitusi.

 • Mida teha, et kriisidel ja pingetel ei ole laastavad tagajärjed psühholoogilisele tervisele?
 • Kuidas hoida enda töösooritus kõrge, aga mitte oluliste eraelu asjade ja heaolu arvelt?
 • Kuidas annab ülekoormus psüühikas ja kehas märku? Mida teha ennetamiseks?
 • Psühholoogilised tehnikad ja teadmised eneseregulatsioonist kõrgete nõudmiste keskel.
 • Emotsioonide psühholoogia: näited enesejuhtimistehnikatest, mis tulevad kasuks erinevates suhtlusolukordades või tööalase rahulolu tagamises.

Oodata on kõrge töötempo ning infotiheda teemakäsitlusega koolitusprogrammi.

Koolituspäeva lisainformatsioon

Toimumiskoht ja kuupäev

7. november 2022 Tartu. Asukoht: Vspa hotelli konverentsikeskus, aadressil Riia 2, Tartu.

18. november 2022 Tallinn. Asukoht: Hestia Hotell Euroopa konverentsikeskus, aadressil Paadi 5, Tallinn.

 

Koolituspäeva maksumus

Registreerimisel kuni 16. oktoober 2022

1 osaleja hind 109 eurot + km

Arvad, et koolitus on ju tegelikult kasulik ka paljudele õpetajatele? Muidugi on!

Võta 4 õpetajat kaasa ning huvijuht saab ürituse pääsme TASUTA!

Koolituspäeva hind alates 17. oktoober 2022

129 eurot + km osaleja kohta

Koolituspäeva arvet on võimalik jagada asutuse ja eraisiku vahel. Palume sellest eraldi teada anda registreerimisvormi kommentaarides.

Koolituspäeva ajakava

9:30 – 10:00 hommikukohv suupistetega ja registreerimine

10:00 – 11:30 koolituse I osa

11:30 – 11:45 sirutuspaus

11:45 – 13:30 koolituse II osa

Soovid pidada seminari oma võrgustiku inimestega või hoopis oma kollektiiviga?

Alates 15 liikmelisest grupist teostame programmi ka siseüritusena. Meie poolt pakutavad lisaboonused:

1. Võimalus teostada üritus endale sobival kuupäeval või ajaraamis.

2. Teha ettepanekuid programmis olevate teemade muutmiseks lähtuvalt aktuaalsetest ja personaalsetest küsimustest.

3. Pikem programm!!! Teemadest jõuame rääkida pikemalt ja põhjalikumalt terve päeva ulatuses.

4. Teeme oluliselt parema eripakkumise alates 20 osalejast!

Koolitaja: Andero Teras

Andero Teras on haridusasutuste koolitaja ja psühholoog. Enam kui 12 aasta jooksul on Andero Mõttemaru koolituskeskuses korraldanud ja viinud läbi koolitusi enam kui 4000 õpetajale ja mitmesajale haridusasutusele. Andero erialane pädevus toetub psühholoogia magistrikraadile Tartu Ülikoolist. Pakutavate teadmiste ajakohasust ja kvaliteeti aitab tõsta Tartu Ülikooli psühholoogia doktoriastmes valdkonna uurimine ning õppejõuna loengute ja seminaride pidamine psühholoogia instituudis. Lisaks Tartu Ülikoolile on ta täiendanud enda psühholoogia alaseid teadmisi ja kogemusi Soome ja Ameerika Ühendriikide ülikoolides.

Lisaks sisekoolituste läbiviimisele on Andero Teras ka hinnatud avalik esineja Eesti suurematel konverentsidel. Valitud esinemised: Tark Tööstus 2022, Tarneahela Konverents 2022, Palga Päev 2022, Eesti Raamatupidamiskonverents 2022, Eesti Taristuehituse Konverents 2022, Koolituskonverents 2023, Praktiline Bürootöö Konverents 2022. Igapäevaselt tegeleb Andero ka praktilise psühholoogilise nõustamisega ning osaleb rahvusvahelistel psühholoogia konverentsidel nii enesetäienduse kui ka ettekande formaadis.

Registreerimistingimused

Koolituspäeval osalemise eeltingimuseks on OÜ Mõttemaru poolt väljastatud arve õigeaegne tasumine. Koolituspäeval osalemisest on võimalik loobuda ning osalustasu tagastatakse, kui sellest on teavitatud kirjalikult kuni 7 päeva enne koolituse toimumise kuupäeva e-posti aadressil andero@mottemaru.com.

Osaluse tühistamine 6 – 3 päeva enne ürituse toimumist pakutakse osalejale võimalust: (1) kanda oma osalustasu täies mahus üle muule koolitusele/sisekoolitusele; (2) asendada oma osalus teise isiku osalemisega; või (3) tagastatakse 50% osalustasust.

Osaluse tühistamine vähem kui 3 päeva enne ürituse toimumist pakutakse osalejale võimalust: (1) kanda oma osalustasu täies mahus üle muule koolitusele/sisekoolitusele; või (2) asendada oma osalus teise isiku osalemisega.

COVID-19: koolituse korraldamise ja läbiviimise jooksul järgitakse kõiki sel ajal kehtivaid võimalikke riiklikke piiranguid.

Osaleja kindlustuskaitse tulenevalt COVID-19 piirangutest: kui üritust ei ole võimalik korraldada selleks ettenähtud kuupäeval lähtuvalt riiklikest COVID-19 piirangutest, määrab korraldaja koolituse toimumiseks uue kuupäeva ning pakub osalejale võimalust osaleda nimetatud kuupäeval. Osalejal jääb õigus saada tagasi koolituse tasu 100% või kanda oma osalustasu täies mahus üle muule koolitusele/sisekoolitusele. Osaleja haigestumisel (sh covid-19) kehtivad üleval nimetatud tingimused.

Registreeri koolitusele  Soovin osaleda koolitusel:

  © 2022 Mõttemaru | veebilehe tegemine vvunk